กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ 2556

อัพเดทงาน กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน กรมราชทัณฑ์ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมทิวสน เรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ หางานราชการ 2556

รายละเอียดงาน : กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย) จำนวน 1 อัตรา
สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเรือนจำจังหวัดพะเยา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ทุกสาขา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.correct.go.th

กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก