กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

หางานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ รวมจำนวน 20 อัตรา (ชาย 17 อัตรา,หญิง 3 อัตรา) วุฒิปริญญาโท ผู้ประสงค์ สอบกรมราชทัณฑ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

บันทึก