กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ

แนะนำงานใหม่ กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี วุฒิ ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– สาขาพาณิชยการ หรือทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการเลขานุการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ หรือทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการเลขานุการ

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.correct.go.th

กรมราชทัณฑ์
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน