สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 1 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยาหรือทางปฐพีศาสตร์

วิธีการรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์ สมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 5 กรมวิชาการเกษตร บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ