กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงานใหม่ กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวส.สนใจ สอบกรมวิชาการเกษตร หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,300 – 10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

อ่านประกาศแนบ

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ : วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.doa.go.th

กรมวิชาการเกษตร
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน