สมัครงานราชการ กรมศุลกากร รับสมัครงาน 88 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครงาน
กรมศุลกากร รับสมัครงาน

ประกาศ สมัครงานราชการ กรมศุลกากร รับสมัครงาน 88 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา (อ่านรายละเอียด) ผู้ต้องการ สมัครงานกรมศุลกากร สมัครได้ทางเว็บไซด์ https://customs.job.thai.com 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมศุลกากร รับสมัครงาน
กรมศุลกากร รับสมัครงาน

งานราชการ
1. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ระดับการศึกษา : ปวส.

2. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,010 บาท
ระดับการศึกษา : ปวท.

3. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.

4. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 อัตรา (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บันทึก