หางานราชการ กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ 95 อัตรา

หางานราชการ กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ

หางานราชการ กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ 95 อัตรา เพื่อคัดเลือกจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่างๆ สนใจ สอบกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สามารถสมัครได้หลายวิธี (ดูรายละเอียดประกาศ) เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กรมสุขภาพจิต เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 27 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 15 อัตรา
7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 25 อัตรา

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ  : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dmh.go.th

กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000