งานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อัพเดท งานราชการ ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 65 อัตรา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ผู้สนใจ สมัครสอบ และที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ (อ่านรายละเอียด) สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://dla.go.th หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ” หรือ https://dla.job.thai.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 10 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

บันทึก