หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 12 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ

อัพเดทงานล่าสุด หางานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ 12 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร สมัครได้ทางเว็บไซด์ http://job.doae.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชาการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ

งานราชการที่เปิดสอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไปของ ก.พ.

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก