กรมอนามัย เปิดรับสมัคร งานราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร งานราชการ 2556

กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย เปิดรับสมัคร งานราชการ บุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,แพทย์แผนไทย,นักจัดการงานทั่วไป รวมจำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวท.,ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจ สมัครงาน กรมอนามัย งานราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม  – วันพุธที่ 16 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร งานราชการ 2556งานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมอนามัย เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 10,370 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– อนุปริญญา

2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

งานราชการ : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม – วันพุธที่ 16 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://hpc7.anamai.moph.go.th

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

บันทึก