กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555

อัพเดทข่าว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าสอบแข่งขันคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา,นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หางานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.dpim.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี และทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรณี จัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยา และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี เพื่อการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี และ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมแก้ไขระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องมือสื่อสาร
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครงาน : วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน
ประกาศรับสมัคร : http://www7.dpim.go.th/job

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก