กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ 2555

อัพเดทข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ สมัครงาน กรมอุตุนิยมวิทยา หางานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ http://www.tmd.go.th และส่งใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ (อ่านเอกสารแนบ) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม

กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ 2555
กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ

กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
(ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนด)
วุฒิการศึกษา :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางธรณีฟิสิกส์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางสมุทรศาสตร์ ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

กรมอุตุนิยมวิทยา สมัครงาน : เปิดรับสมัคร : วันที่ 8 – 29 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร :http://www.tmd.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

บันทึก