งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบ 77 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดท งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบ ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ  จำนวน  77 อัตรา วุฒิปริญญาตรี/ปวส.  สำหรับผู้ที่สนใจ หางานราชการ สอบกรมอุทยานแห่งชาติ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://job.dnp.go.th หรือ http://dnp.go.th

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียด : กรมอุทยานแห่งชาติ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา : ปวส.
5. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
16 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
17. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก