กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ หางานราชการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ หางานราชการ 2556

ประกาศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ หางานราชการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท ผู้ประสงค์ สอบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ หางานราชการ 2556

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดสอบ หางานราชการ
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง ฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาตร์ ทางการประชาสัมพันธ์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง ฯ จะกำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล และทางวาริชศาสตร์

หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.dmf.go.th

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บันทึก