หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร 1 อัตรา

หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร
หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร

หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร 1 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อ่านรายละเอียดประกาศด้านล่าง หรือเว็บไซด์ http://www.dmf.go.th ตั้งแต่วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร
หางานราชการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ วิศวกร

รายละเอียดงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเหมืองแร่

อ่านรายละเอียดประกาศ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 21
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน