กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา สังกั่ดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วุฒิ ปวส. สนใจ หางานราชการ และมีคุณสมบัติตรงตามในประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา และช่างสำรวจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุหาคุณสมบัติของดิน
– สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา
– ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจ
– ทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา
– ออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต
– สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
– และปฏิบ้ติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อ่านประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpt.go.th

วิธีทำให้รวย Click >> ดูรายละเอียดงาน