กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

อัพเดทงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 2 อัตรา สังกัดส่วนกลาง วุฒิปวท.,ปวส. ผู้สนใจ หางานราชการ สอบกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :
– ปวท.9,540-10,500 บาท
– ปวส.10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :
– ปวท.
– ปวส.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย

อ่านรายละเอียด

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.dpt.go.th

กรมโยธาธิการและผังเมือง
218 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน