กองทัพอากาศ รับสมัครงาน หางานราชการ

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน หางานราชการ 2556

อัพเดทงานใหม่ กองทัพอากาศ รับสมัครงาน  หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน กองทัพอากาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม ในวันและเวลาราชการ

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน หางานราชการ 2556หางานราชการ

รายละเอียดงาน : กองทัพอากาศ รับสมัครงาน
ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ช่างโยธา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
– มีผลการศึกษาเฉลี่ยระดับคะแนนตั้งแต่ ๒.๒๐ ขึ้นไป
– เพศชาย และต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทาง ระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ
๓. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๔. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หางานราชการ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.wing21.rtaf.mi.th

กองบิน 21
เลขที่ 97 ถนน อุปลีสาน ต.ไร้น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000.
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4524-3090

บันทึก