กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน หางานราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน หางานราชการ

แนะนำงาน กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปวช.ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ หางานราชการ สมัครงาน กองทัพอากาศ ต้องเป็นเพศชาย สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน หางานราชการหางานราชการ

รายละเอียดงาน : กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– เพศชาย
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
– ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
2.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
3.ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5.ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อ่านรายละเอียด

หางานราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.comm.rtaf.mi.th

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน