กองทัพอากาศ เปิดสอบ หางานราชการ

กองทัพอากาศ เปิดสอบ หางานราชการ 2555
กองทัพอากาศ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

ข่าวอัพเดท กองทัพอากาศ เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6 ผู้ประสงค์ สอบกองทัพอากาศ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม  – วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน ในวันและเวลาราชการ

กองทัพอากาศ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง พนักงานโรงพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ม.3 – ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
3.หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
4.ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรียงพิมพ์ ทำแบบ รวมทั้งพิสูจน์อักษร ตรวจทาน และแก้ไข
2.พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งผสมสี
3.พับหนังสือ เข้าเล่ม ทำปาก
4.วางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลทางด้านพิมพ์
5.รายงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข เมื่อมีปัญหาหรือขัดข้อง
6.เก็บรักษาและทำบัญชีคุมพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองทัพอากาศ เปิดสอบ : วันอังคารที่ 30 ตุลาคม  – วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

บันทึก