กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ

กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ 2555
กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ 2555

ข่าวอัพเดท กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ สังกัดสำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ จำนวน 1 อัตรา สนใจ หางานราชการ สอบกองทัพเรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 สิงหาคม – วันที่ 6 กันยายน  ในวันและเวลาราชการ

กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ
กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ

กองทัพเรือ เปิดสอบ หางานราชการ

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เที่ยบเท่า
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. เพศชาย/เพศหญิง
4. มีความรู้ภาษาไทย – อังกฤษ สามารถใช้ราชการได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานในการบริการต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กองทัพเรือ เปิดสอบ : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน

กองทัพเรือ
กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600