กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ หางานราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ หางานราชการ 2555

ข่าวงานราชการที่เปิดสอบ  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัำพไทย เปิดสอบ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ให้ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน วันพุธที่ 20 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ หางานราชการ 2555