หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบ จำนวน 6 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ รวมจำนวน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ให้ผู้สนใจ สอบงานราชการ การท่องเที่ยว เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : การท่องเที่ยว เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมบริการ และสาขาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมบริการ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านประกาศรายละเอียด

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://secretary.mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน