หางานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร นักการฑูต

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร

งานล่าสุด หางานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร นักการฑูตจำนวน 30 อัตรา วุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานกระทรวงการต่างประเทศ สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซด์ http: job.mfa.go.th หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อรับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร

ตำแหน่ง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร
ตำแหน่ง นักการฑูตปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
– วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

บันทึก