หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 7 อัตรา

งานโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เปิดสอบ 7 อัตรา

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 7 อัตรา เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งต่างๆ (อ่านรายละเอียดประกาศ) สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานกระทรวงสาธารณสุข ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้าง
และพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร : วันที่ 5 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน หางานราชการ

รายละเอียดงาน : ก.สาธารณสุข รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 และ 12,240 บาท
ประเภท : กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานเทคนิค
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ ปวส.

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000