งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน

งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน เนื่องด้วย ธกส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง และ ช่างปรับอากาศ รวม 3 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม

งานธนาคาร ธนาคาร ธกส รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน

ธกส. รับสมัคร

  • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
  • ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานช่างปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา

รวม 3 อัตรา

วุฒิ ปวช.

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th

ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม