งานราชการที่เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 20 อัตรา

สมัครงานกรมการแพทย์
สมัครงานกรมการแพทย์

ประกาศ งานราชการที่เปิดสอบ กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 20 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการของกรมการแพทย์  ผู้ต้องการ สมัครงานกรมการแพทย์  สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://www.job.dms.moph.go.th  หัวข้อ “รับสมัครงาน” ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานกรมการแพทย์
สมัครงานกรมการแพทย์

ตำแหน่งที่ เปิดสอบ
1. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินโสตทัศนศึกษา  2 อัตรา
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4  อัตรา
5. นักวิชาการสาธารณสุข 4  อัตรา
6. ่นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (ปริญญาโท)
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ 7 อัตรา

กรมการแพทย์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

บันทึก