งานราชการล่าสุด มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครอาจารย์ 24 อัตรา

งานราชการล่าสุด
งานราชการล่าสุด

ประกาศ งานราชการล่าสุด มทร.อีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครอาจารย์ 24 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สำหรับผู้สนใจ งานราชการล่าสุด ขอและยื่นใบ สมัครงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันเวลาราชการ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มกราคม – วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์

งานราชการล่าสุด
งานราชการล่าสุด

มทร.อีสาน รับสมัครงาน
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 24 อัตรา
ระดับการศึกษา/อัตราเงินเดือน
– ปริญญาโท/28,030 บาท
– ปริญญาเอก/22,570 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตกาฬสินธุ์)
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

บันทึก