งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, Department of Trade Negotiations กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.) จะดำเนินการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานหลักด้านเจรจา)

จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,300 – 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ ภาษาวรรณคดี

  2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นอย่างดี
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน ในวันและเวลาราชการ