งานโรงพยาบาล สมัครงาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง

โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล 2555
โรงพยาบาลนครพนม เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล 2555

กระทรวงสาธารณสุข งานโรงพยาบาล สมัครงาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานโรงพยาบาล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด,เภสัชกร,เจ้าพนักงานเวชสถิติ รวม 3 อัตรา ให้ผู้ประสงค์ สมัครงาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 สิงหาคม – วันอังคารที่ 28 สิงหาคม ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล สมัครงาน โรงพยาบาลบ้านโป่ง

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

งานโรงพยาบาล เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 22 สิงหาคม – วันอังคารที่ 28 สิงหาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.bph.moph.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000