งานโรงพยาบาล สสจ.นนทบุรี รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล 2555 สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล 2555 สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน

อัพเดทข่าว งานโรงพยาบาล สสจ.นนทบุรี รับสมัครงาน บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ, นักกายภาพบำบัด รวม 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบางใหญ่ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ที่สนใจ งานโรงพยาบาล สมัครงาน สสจ.นนทบุรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น3 สำนักสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กันยายน – วันจันทร์ที่ 24 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล 2555 สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

งานโรงพยาบาล เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 กันยายน – วันจันทร์ที่ 24 กันยายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.ocsc.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก