งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล 2555 สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล 2555 สสจ.นนทยุรี รับสมัครงาน

อัพเดทข่าว งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวมจำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์ สมัครงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 กันยายน – วันอังคารที่ 18 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวส.,ปริญญาตรี

โรงพยาบาล  เปิดรับสมัคร  : วันพุธที่ 12 กันยายน – วันอังคารที่ 18 กันยายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.cpa.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000