งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล

อัพเดท งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ประสงค์ สมัครงาน โรงพยาบาลพระพุทธชินราช งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 รพ.พระพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลก รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 19,610-21,580 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
– ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา (สาขากุมารเวชศาสตร์และอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
– ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโรงพยาบาล  : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.budhosp.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก