งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน

กรมสุขภาพจิต งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นายช่างเทคนิค รวม 5 อัตรา ผู้สนใจ งานโรงพยาบาล สมัครงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร : วันที่ 8 – 26 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล 2555 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครงาน

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

งานโรงพยาบาล เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.suansaranrom.go.th

กรมสุขภาพจิต
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

บันทึก