งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครพยาบาล

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน
งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครงาน

อัพเดทข่าวงานโรงพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครพยาบาล คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ สมัครงานพยาบาล งานโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัคร : วันที่ 3 – 7 กันยายน ในวันและเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครพยาบาล

รายละเอียดงาน :
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
– และได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

เปิดรับสมัคร งานโรงพยาบาล : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน – วันศุกร์ที่ 7 กันยายน
ประกาศรับสมัคร : http://www.mukhos.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000