ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ 53 อัตรา

อัพเดทงานราชการ ดีเอสไอ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อคัดสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 53 อัตรา ผู้ต้องการ สมัครสอบดีเอสไอ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซด์ https://dsi.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
DSI

ตำแหน่ง : DSI เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 4 อัตรา
2. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 5 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จำนวน 8 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
128 ม. 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บันทึก