มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอบ งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอบ งานสถานศึกษา

งานสถานศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก ผู้สนใจ สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.npru.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)