มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555

อัพเดทข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 54 อัตรา และพนักงานสัญญาจ้าง (สายวิชาการ) จำนวน 24 อัตรา ให้ผู้ประสงค์ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา งานสถานศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน :
1. ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 54 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง (สายวิชาการ) จำนวน 24 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครงาน : เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม
ประกาศรับสมัคร : http://www.yru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-27167 โทรสาร. 073-227-31

บันทึก