มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานสถานศึกษา 2556

อัพเดทงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานสถานศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเทคนิค รวมจำนวน 3 อัตรา วุฒิปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจ สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร งานสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่เว็บไซด์ www.pd.su.ac.th หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ งานสถานศึกษา 2556

งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้าทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมประกอบไฟฟ้าสำนักงาน
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขา
2) สัญชาติไทย
3) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมระบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : บริการ
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์
2) มีสัญชาติไทย
3) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
– ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ดูแลและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานสถานศึกษา : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม – วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
ประกาศรับสมัคร : http://www.pd.su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

บันทึก