มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน งานสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2556

อัพเดทงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน งานสถานศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ผู้ที่สนใจ งานสถานศึกษา สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน งานสถานศึกษา 2556งานสถานศึกษา

รายละเอียดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท
ประเภท : เทคนิค
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1.งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2.งานควบคุม/จำหน่ายพัสดุ
3.งานจัดทำเอกสารพัสดุและการเงิน

งานสถานศึกษา : วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม
ประกาศรับสมัคร : www.tmc.rmutt.ac.th/

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บันทึก