งานสถานศึกษา ม.ราชมงคลอีสาน เปิดสอบอาจารย์ 29 อัตรา

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดสอบอาจารย์

งานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดสอบอาจารย์ 29 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิขาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสังคม ผู้ประสงค์ สอบม.ราชมงคลอีสาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัคร : วันที่ 18 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

Suranaree University of Technology

งานสถานศึกษาที่เปิดสอบ :
ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 29 อัตรา
ระดับการศึกษา :
– ปริญญาโท
– ปริญญาเอก

อ่านรายละเอียดประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000