งานโรงพยาบาล รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ 11 อัตรา

งานโรงพยาบาล รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

งานโรงพยาบาล รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 11 อัตรา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครสอบโรงพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก – อำนวยการ รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันเวลาราชการ

งานโรงพยาบาล รพ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่ เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
เลขที่4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000