สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร.พ.บ้านโป่ง รับสมัครงาน 5 อัตรา

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร.พ.บ้านโป่ง รับสมัครงาน 5 อัตรา

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร.พ.บ้านโป่ง รับสมัครงาน 5 อัตรา เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสด,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาล สมัครงานสสจ.ราชบุรี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร.พ.บ้านโป่ง รับสมัครงาน 5 อัตรางานโรงพยาบาล

รายละเอียดงาน  : ร.พ.บ้านโป่ง รับสมัครงาน จำนวน 5 อัตรา
1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : บริการ,เทคนิค,บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา :
– มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า,ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

งานโรงพยาบาล : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.ocsc.go.th

งานพาร์ทไทม์ทางเน็ตถูกกฎหมาย Click >> ดูรายละเอียดงาน