ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เปิดสอบ หางานราชการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เปิดสอบ หางานราชการ

หางานราชการ กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ หางานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดขอนแก่น