หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบ 5 อัตรา เพื่อจัดจ้างและบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ผู้สนใจ สมัครสอบสคร. สอบงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สคร.เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

อ่านรายละเอียดประกาศ

หางานราชการ : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน