สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน หางานราชการ

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน หางานราชการ

อัพเดทงานใหม่ สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวน 21 อัตรา วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ สมัครงาน สถาบันการพลศึกษา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือ download ใบสมัครได้จากเว็บไซด์ www.ipe.ac.th และยื่นได้ที่ สถาบันการพลศึกษา (ตามที่อยู่ด้านล่าง) เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ในวันและเวลาราชการ

 สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน หางานราชการ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

2.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18360 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาโท สังคมศาสตร์ อักษณศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษทั่วไป สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขา

9. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทางกฏหมาย

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

11. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

12. ตำแหน่ง นักวิชาการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านประกาศแนบ

หางานราชการ สถาบันการพลศึกษา รับสมัครงาน : วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : http://www.ipe.ac.th

สถาบันการพลศึกษา
333 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน