งานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร 14 อัตรา

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แนะนำ.. งานราชการ ล่าสุด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตราในตำแหน่งต่างๆ วุฒิปริญญาโท/ตรี ผู้สนใจ สมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://www.bpi.ac.th, http://job.bpi.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตำแหน่ง : เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สังกัดกิจการนักศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

6. ตำแหน่ง นิติกร (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สังกัดคณะศิลปนาฏดุริยางค์) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

9. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

10. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (สังกัดสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 2 ถ.ราชินี แขวง พระบรมราชวัง เขต พระนคร กทม. 10200

บันทึก

บันทึก