สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ

กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ สมัครงานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครงาน หางานราชการ หางานราชการ

รายละเอียดงาน : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

อ่านประกาศ

หางานราชการ  : วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : http://www.ssc.thiland.org

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
64 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

งานเสริมรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน