หางานราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบ 10 อัตรา

หางานราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบ

หางานราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบ 10 อัตรา เพื่อจัดจ้างบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ หางาน สอบงานราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://gdc.onab.go.th หัวข้อ “แบบใบสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 4) กองกลาง สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร : วันที่ 10  –  21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ

หางานราชการ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบหางานราชการ

รายละเอียดงาน : สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอบ
1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

อ่านรายละเอียดประกาศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อาคารหอสมุดมหาสิรินาถ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

งานparttimeรายได้ดี Click >> ดูรายละเอียดงาน