สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ 20 อัตรา

สมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์
สมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

อัพเดทงานล่าสุด สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ 20 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ผู้สนใจ สมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://cpd.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

สมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์
สมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดสอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
– ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, การบัญชี, บริหารธุรกิจ, เกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร,บริหารธุรกิจเกษตร, บริหารธุรกิจเกษตร, บริหารธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, เศรษฐศาสตร์เกษตร, การสหกรณ์
– สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200

บันทึก